صداقت چیست ؟

۴ دیدگاه
  راستگویی به چه معنی می باشد ؟   صداقت یعنی راستی و درستی درگفتار، کردار و پندار است ،…

دسته‌ها

فهرست