زنجیره ارزش چیست ؟

۴ دیدگاه
زنجیره ارزش : چارچوبی برای مدیریت اقتصادی و بهبود معیشیت خانواده هاست . وبسایت اندیشه ماندگار www.mandishe.com زنجیره ارزش یک…
اندیشه ماندگار

می خوام تغییر کنم

۱۱ دیدگاه
در قانون اول یاد گرفتیم که مطلقا نباید منتظرتغییر شرایط و کمک عوامل بیرونی بود ، بلکه باید تغییر توسط…

دسته‌ها

فهرست