اعتماد به نفستوسعه فردیسبک زندگی

بهبود فردی و توسعه فردی چیست ؟

بهبود و توسعه را می‌توان به دو جنبه اصلی جسمی و ذهنی تقسیم‌بندی کرد. البته واضح است که جنبه‌های روانی و روحی نیز بایست مورد توجه قرار گیرند، ولی این جنبه‌ها بصورت کاملا تخصصی توسط روانشناسان و علمای دینی مورد کاوش و بررسی قرار می‌گیرند. در تعالیم توسعه فردی می‌توان از راهنمایی‌های این اساتید بهره‌مند شده و در مواقعی که مشکلات عمیقی در مخاطب وجود دارد بایست مستقیماً به آنها ارجاع داد.

ادامه مطلب
محیط کارمهارت های ارتباطی

چگونه در محیط کار با همکاران ارتباط برقرار کنیم؟مهارت های ارتباطی در محیط کار

اگرفردی در محیط کار با همکاران روابط قوی و بسیار گسترده برقرار کند خیلی بیشتر و بهتر می تواند در جهت رشد و پیشرفت حرکت کرده و وظایف خود را به شکلی مطلوب تر انجام دهد .

ادامه مطلب
اعتماد به نفسخانوادهزوجین

آفت های صمیمیت بین زوجین

ا انسان ها در بستری از روابط اجتماعی به دنیا می آییم، رشد می کنیم، آسیب می بینیم و ترمیم می شویم. در واقع در همه شرایط ما نیاز به حضور دیگر انسان ها و قرار گرفتن در روابط صمیمانه با آن ها داریم. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود.

ادامه مطلب
فهرست