خدمات بیمه ای

(مخصوص استان بوشهر)

بیمه-عمر-288
«بیمه عمر و سرمایه گذاری»

مزایا و شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد …

۱- سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد

۲- امکان قرار دادن سپرده در بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد

۳-معافیت از پرداخت مالیات بیمه عمر

۴-مشخص بودن میزان و نحوه حق پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد

۵-امکان قرار دادن بیمه در سپرده عمرو سرمایه گذاریذ پاسارگاد


وبسایت اندیشه ماندگار

*پوشش از کارافتادگی در بیمه عمر*پوشش بیماری های خاص در بیمه عمر

*پوشش حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد*پوشش تکمیل در مان در بیمه عمر و سرمایه گذاری

نیاز است کارهای کوچک اما مداوم و پی در پی را از همین امروز شروع کنید تا آینده ای با آرامش و آسایش برای خودتان و اعضای خانواده  فراهم کنید .

شما می توانید یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و نتیجه ای که حتی باورتان هم نمی شود کسب کنید.

در صورت تمایل فرم زیر را پر کنید، برای توضیحات تکمیلی با شما تماس گرفته می شود.

فهرست